Ansvar og regler

Ansvar og regler for lekeplass.

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Lekeplasser, private og offentlig tilgjenglige:
Når det gjelder lekeplasser og lekeplassutstyr er det viktig å skille mellom den private lekeplassen og den offentlige lekeplassen. Grunnen til at det er så viktig å skille de to, er ulike  bestemmelser  når det gjelder  lover og regler for lekeutstyr og for drift og vedlikehold av lekeplassen.

Eier:  Eier av tomten som lekeplassen er plassert på er ansvarlig for drift og vedlikehold, hvis ikke annet er avtalt.

 

Privat ”lekeplass”: er en ”lekeplass/ lekeutstyr” som er opparbeidet på privat grunn og som IKKE er til allmenn benyttelse. Lekeutstyr omfattes  av forskrift om sikkerhet ved leketøy. Når det ikke stilles like strenge krav til en privat lekeplass som til en offentlig tilgjengelig lekeplass så står man friere i valg av utstyr. Selvbygging er her meget aktuelt og ofte vanlig. Det finnes også mye å få kjøpt ferdig, kvalitet står ofte i forhold til pris. Så å velge utstyr fra en profesjonell produsent/leverandør kan ofte bli kostbart. Man trenger som regel ikke den kvalitet på utstyret som man er avhengig i de offentlige tilgjengelige lekeplassene. Ser man bort fra de "profesjonelle" produsenter/leverandører  er det fortsatt mye man kan få kjøpt ferdig, fra f. eks  byggevarekjeder og lignende. Ikke kjøp lekeutstyr ukritisk, husk at det bør være sikkert og trygt  for brukerne samt at det skal kreve et minimum av vedlikehold og ha lengst mulig levetid.

 

Offentlig lekeplass: er en lekeplass/lekeutstyr som er til allmenn benyttelse,  men kan være eiet av private så vel som det offentlige. Eks.  på steder man kan finne offentlige lekeplasser er borettslag, boligsameie, velforeninger, offentlige parker, løkker, skoler, barnehager, barneparker (skoler, barnehager/parker er åpen for allmenn bruk kun etter stenge tid!!)
Det er eier av tomten som er ansvarlig for drift og vedlikehold av lekeplassen.

 

Lover og regler som gjelder for lekeplasser/lekeutstyr:

Foreskrift om sikkerhet ved lekeplass utstyr.

Norsk Standard   1176 1-7 for  Lekeplassutstyr.

Norsk Standard  1177for Fallunderlag. (se våre godkjente matter HER)

Foreskrift om intern-kontroll.

Foreskrift om miljø rettet helsevern i barnehager og skoler.

Plan og bygningslov   

 

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr: som trådde i kraft den 19.07. 1996 for nytt utstyr og med en 3 års overgangsperiode for eksisterende utstyr. Forskriften viser til anerkjente normer eller standarder. I utgangspunktet vil utstyr som er produsert i henhold til NS EN (Norsk Standard Europa Norm )1176 være i tråd med foreskriftens krav. I noen tilfeller kan forskriften stille strengere krav enn standarden. Dette gjelder særlig kravet til åpninger og mellomrom i lekeutstyret. Dette medfører at faste dimensjonerte åpninger mellom 9-23 cm ikke skal forekomme. Forskriften gjelder altså foran standarden og anerkjente normer og er å regne som en lov.  Forskriften omfatter både nytt og utstyr som eksisterer ved fastsetting av forskriften.
Forskriften omfatter også  merking, produktinformasjon og vedlikehold av lekeplassutstyr. Forskriften gjelder både ferdig montert lekeplassutstyr og for utstyr som leveres i deler og byggesett. Foreskriften gjelder gjennom lekeplassutstyrets forventede levetid. Forskriften omfatter lekeplassutstyr til kollektiv bruk, uavhengig av hvor det er plassert. Forskriften gjelder så langt sikkerheten ved utstyret ikke er strengere regulert i annen forskrift.
Forskriften kan bestilles fra Produkt og Elektrisitetstilsynet, Pb 8116 Dep. 0032 Oslo eller telefon 22991100, telefaks 22991101. (Forskriften er gratis)
 
Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klikk Her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.