Solo

Gøy for de yngste! SOLO-serien er et paradis for førskolebarn, hvor sand, vann, lyd og bevegelse råder. Fri lek utvikler barnets naturlige kreativitet, oppmuntrer til å gjøre eksperimenter og innbyr til å samarbeide med andre barn. Rikdommen av farger, motoriske- og lyd-elementer, sammen med pedagogiske paneler: alt dette stimulerer sansene og den intellektuelle utviklingen av barnet på en spennende måte. NB! Denne kategorien er under oppdattering.