Du blir aldri for gammel til å trene

Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert i mot. For mange eldre vil helsegevinsten være større enn for yngre. Les mer under

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Du blir aldri for gammel til å trene

Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert i mot. For mange eldre vil helsegevinsten være større enn for yngre.

Selv svært skrøpelige sykehjemspasienter som aldri før har trent, kan begynne å trene. I virkeligheten skjer det sjelden. Vi mosjonerer mindre etter å ha fylt 60 år, og dette gjelder spesielt kvinner. Treningen må selvsagt være tilpasset den formen vi har. For noen kan det å gå en ekstra runde i gangen på sykehjemmet være nok. Eller kanskje bare det å trene på å reise seg fra stolen og sette seg igjen. Andre kan være så friske og spreke at de kan jogge små turer eller delta på aerobictimer.

I følge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er fysisk inaktivitet en av de viktigste risikofaktorene i eldre alder.

Fordelene for eldre som trener, er mange. Fysisk aktivitet reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdom, slag, Alzheimers, hypertensjon, kreft og skader. Det fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse, kroppskontroll, fremmer glukosetoleranse og insulineffekt og halverer risikoen for hjertesykdom og dødelighet.

Dessuten er det gunstig i forebyggingen av beinskjørhet, mot leddlidelser, belastningslidelser, det minsker risiko for enkelte typer kreft, forebygger depresjoner, bedrer den generelle mestringsevnen og selvbildet.

Norges Idrettshøgskoles kartlegging av fysisk aktivitet og fysisk form, som foregikk fra april 2008 til desember 2008, viser at aktivitetsnivået blant voksne og eldre er relativt stabilt ved økende alder, men at man ser et markert fall etter 70 år.

Bare 20 prosent av befolkningen (alle) oppfyller gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet.

Viktig med grundig informasjon

The American Family Physician skriver i en artikkel at en kombinasjon av kondisjonstrening, styrketrening, bevegelighetstrening og økt daglig aktivitet også kan redusere medikamentbruk og helsekostnader. Samtidig fører det til at eldre bevarer sin evne til å klare seg selv lengre, og det bedrer livskvalitet. Eldre er altså minst fysisk aktive, samtidig som de har de høyeste medisinske kostnadene. Ved å øke aktivitetsnivået kan medisinske utgifter reduseres innen ett år etter at de nye vanene er på plass.

Mange pasienter får ikke et godt nok utbytte av trening fordi de får vag og utilstrekkelig informasjon om hvordan de skal trene. Et godt treningsprogram bør derfor si noe om hvor ofte du skal trene, hva du skal trene, hvor høy intensitet treningen bør ha, hvor lenge du skal trene, og når du kan øke belastningen eller intensiteten. Hvilken aktivitet du skal velge, kommer an på hva slags trening du liker best selv, hvordan helsen din er i dag, og hva slags energibehov du har. Dersom du får hjelp av en treningsinstruktør eller fysioterapeut til å sette opp et treningsprogram, så skal du ikke være redd for å be henne spesifisere hvor ofte du skal trene, hvor høy intensitet du skal trene med, eller andre ting du lurer på.

Mange pasienter får ikke et godt nok utbytte av trening fordi de får vag og utilstrekkelig informasjon om hvordan de skal trene. Et godt treningsprogram bør derfor si noe om hvor ofte du skal trene, hva du skal trene, hvor høy intensitet treningen bør ha, hvor lenge du skal trene, og når du kan øke belastningen eller intensiteten. Hvilken aktivitet du skal velge, kommer an på hva slags trening du liker best selv, hvordan helsen din er i dag, og hva slags energibehov du har. Dersom du får hjelp av en treningsinstruktør eller fysioterapeut til å sette opp et treningsprogram, så skal du ikke være redd for å be henne spesifisere hvor ofte du skal trene, hvor høy intensitet du skal trene med, eller andre ting du lurer på.

Se våre lavterskel treningsapparater

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.