Lekeplass - Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om lekeplass

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)
Det er mange som har spørsmål. Her finner du flere generelle spørsmål:
Hvordan kommer jeg igang med lekeplass-prosjektet? 
Svar: Vi kan hjelpe deg med store deler av prosessen, men først og fremst må du finne ut hvilket areal du har tilgjengelig og hvilket budsjett du har. Vi hjelper deg gratis med forslag og design til lekeplassen. Mer info HER
 
Hvem monterer?
Svar: Vi har ikke egne montører, men vi supplerer med alt du trenger av tegninger/3D tegninger og monteringsanvisninger. Du må gjerne benytte egen montør/ entrepenør/ annleggsgartner eller montere apparater selv. Det er viktig å forholde seg til beskrevet fallunderlag og sikkerhetssoner rundt produktet. Skulle du være i det minste tvil etter montering finnes det kontrollorganer som kan etterse dette.
 
Finnes det en egen godkjenningsordning for lekeplassutstyr?
Svar: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr. Tilbyder/eier er selv ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket, se produktkontrolloven, lekeplassforskriften og interkontrollforskriften. Alt utstyr Parkmiljø leverer til lekeplass er i henhold til lekeplass standarden EN 1176 og EN 1177.

Hvem har ansvaret for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: I utgangspunktet er produsenten av lekeplassutstyret ansvarlig for å levere sikkert utstyr som er i henhold til gjeldende regelverk.  Dersom produsenten, importøren eller distributøren vet eller burde vite at lekeplassutstyret som er gjort tilgjengelig for bruker utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, skal han straks informere DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) om dette. Du kan be om en gratis sjekkliste hos oss i Parkmiljø.

Har jeg som eier et ansvar for at lekeplassutstyret er sikkert?
Svar: Ja, det heter i lekeplassforskriftens § 16 at den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Vår gratis sjekkliste er et godt verktøy.

Hvordan kan jeg oppfylle mine plikter som ansvarlig for lekeplassen?
Svar: I tillegg til å oppfylle lekeplassforskriften skal alle som er ansvarlige for lekeplasser ha et velfungerende internkontrollsystem i medhold av internkontrollforskriften.

Hvilken rolle har lekeplasskontrollørene?
Svar: Slik DSB opplever det utfører ulike lekeplasskontrollører kontroll av lekeplassutstyr på vegne av eierne av utstyret.  Dette er en jobb eierne kan gjøre selv, men som de av ulike grunner får andre til å utføre.  Det presiseres imidlertid at det i regelverket ikke foreligger noe krav om å bruke eksterne ”kontrollører”.  Det nevnes også at slike kontroller ikke medfører en godkjenning av lekeplassutstyret. Tilbydere av lekeplassutstyr, f. eks. barnehager, er selv ansvarlige for at utstyret til enhver tid er i henhold til regelverket. Vår gratis sjekkliste er et godt verktøy.

Er det en egen sertifiseringsordning for lekeplasskontrollører?
Svar: Nei, men tidligere sertifiserte Veritas lekeplasskontrollører.  Denne sertifiseringsordningen er lagt ned.

Kan en velforening være ansvarlig for sikkerheten til lekeplassutstyret når kommunen eier lekeplassen?
Svar: Ja, DSB har sett flere eksempler på at velforeninger har påtatt seg et slikt ansvar ved å tilgjengeliggjøre lekeplassutstyr, men kanskje uten å ha satt seg inn i hvilke plikter et slikt ansvar fører med seg, blant annet kravet til å ha et internkontrollsystem. DSBs anbefaling er at det skriftlig gjøres en avtale mellom kommunen og velforeningen som klart angir hvem som har ansvaret for vedlikeholdet og sikkerheten på lekeplassen. Vår gratis sjekkliste er et godt verktøy.

Kan vi som barnehage/skole/velforening montere lekeplassutstyr selv/ på dugnad?
Svar: Ja, DSB nekter ingen å montere eget utstyr, men det vektlegges at det er viktig å bruke monteringsanvisninger som skal følge utstyret ved kjøp. Dersom man er usikker bør denne jobben overlates til personer med fagkompetanse da feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

Er lekeplassutstyr som naturbarnehagen har laget i skogen omfattet av lekeplassforskriften?
Svar: Ja, i henhold til lekeplassforskriftens § 4 er lekeplassutstyr ”alle installasjoner og/eller delkomponenter med tilhørende underlag, som er konstruert, produsert eller markedsført med den hensikt å bli installert på lekeplasser, med sikte på individuell eller kollektiv lek. En lekeplass er i henhold til samme paragraf; ”ethvert areal, opparbeidet eller naturlig, som er tilgjengelig og som er tilrettelagt for barns lek”.
 
Kilde: DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.